MOTO CROSS MERVILLE - 1 MAI 2013
.
CATEGORIE = MX1
Engagés GEN --
ESSAIS CHRONO GEN -- SERIE A   SERIE B
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = MX2
Engagés GEN --
ESSAIS CHRONO GEN -- SERIE A SERIE B  
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = VETERANS
Engagés GEN --
ESSAIS CHRONO GEN --   TOUR
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = POUSSINS
Engagés GEN --
ESSAIS CHRONO GEN --   TOUR
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = BENJAMINS
Engagés GEN --
ESSAIS CHRONO GEN --   TOUR
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = MINIVERTS
Engagés GEN --
ESSAIS CHRONO GEN --   TOUR
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = CRITERIUM1
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = CRITERIUM2
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = CRITERIUM3
Manche 1 GEN --   TOUR LAP
Manche 2 GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
CATEGORIE = SUPER
Engagés GEN --
finale GEN --   TOUR LAP
Cumul GEN --  
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved