Performers - JUNIOR

Last Update : 26/10/2008 ŕ 18:21:03

JUNIOR

PilotesClasse12345678910AB
862GERARD Gilles JUN/1 1 1

.

.

.

.

.

.

.

.

2

3

873MOONS Jaak JUN/2 1

.

.

.

.

1

1

.

.

.

3

3

224GUCHET Eric JUN/1 1 1

.

.

1

.

.

.

.

.

3

3

163LAMBOIS JACKY JUN/2. 1

.

.

.

.

1

.

.

1

3

3

212KABERGS JAN JUN/1.

.

3

.

.

.

.

.

.

.

3

3

159PIETTE JONATHAN JUN/2.

.

.

3

.

.

.

.

.

.

3

3

205LURKIN JEAN-CHRISTOPJUN/1.

.

.

.

1

2

.

.

.

.

3

3

223AMICO DAVID JUN/3.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

1

3

255DELBRUYERE HERMANN JUN/2.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

1

3

294JADOUILLE SÉBASTIEN JUN/2.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

1

3

295HESBEEN FRÉDÉRIC JUN/3.

.

.

.

.

.

.

1

.

1

2

3

299LAMBERTY KARADEG JUN/3.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

1

3

151VANGENECHTEN IVAN JUN/2.

.

.

.

.

.

.

.

2

1

3

3

194NEVEN GUY JUN/3.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

1

3

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/1

PilotesClasse12345678910AB

862

GERARD Gilles

JUN/1

2

.

.

.

1

.

.

.

.

.

3

3

224

GUCHET Eric

JUN/1

1

1

1

.

.

.

.

.

.

.

3

3

212

KABERGS JAN

JUN/1

.

2

1

.

.

.

.

.

.

.

3

3

205

LURKIN JEAN-CHRISTOP

JUN/1

.

.

1

2

.

.

.

.

.

.

3

3

182

MOURLON EMMANUEL

JUN/1

.

.

.

1

2

.

.

.

.

.

3

3

229

LIJNEN AUGUST

JUN/1

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

3

3

222

DARTEVELLE CHRISTOPH

JUN/1

.

.

.

.

.

.

3

.

.

.

3

3

154

ROYNET FRÉDÉRIC

JUN/1

.

.

.

.

.

.

.

2

1

.

3

3

158

WANGEN SAMUEL

JUN/1

.

.

.

.

.

.

.

1

1

1

3

3

169

SABLON MARC

JUN/1

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2

3

3

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/2

PilotesClasse12345678910AB

163

LAMBOIS JACKY

JUN/2

1

.

1

.

1

.

.

.

.

.

3

3

873

MOONS Jaak

JUN/2

1

1

1

.

.

.

.

.

.

.

3

3

159

PIETTE JONATHAN

JUN/2

1

2

.

.

.

.

.

.

.

.

3

3

255

DELBRUYERE HERMANN

JUN/2

.

.

1

.

.

1

1

.

.

.

3

3

151

VANGENECHTEN IVAN

JUN/2

.

.

.

2

1

.

.

.

.

.

3

3

294

JADOUILLE SÉBASTIEN

JUN/2

.

.

.

1

1

1

.

.

.

.

3

3

173

TSERSTEVENS ROMAIN

JUN/2

.

.

.

.

.

1

1

.

1

.

3

3

272

HOFFSUMMER FABRICE

JUN/2

.

.

.

.

.

.

1

2

.

.

3

3

863

LOUIS Andy

JUN/2

.

.

.

.

.

.

.

1

1

.

2

3

177

JORDAN ALEXANDRE

JUN/2

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

2

3

183

WANS FRED

JUN/2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

2

3

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/3

PilotesClasse12345678910AB

295

HESBEEN FRÉDÉRIC

JUN/3

2

.

.

1

.

.

.

.

.

.

3

3

223

AMICO DAVID

JUN/3

1

2

.

.

.

.

.

.

.

.

3

3

299

LAMBERTY KARADEG

JUN/3

.

1

2

.

.

.

.

.

.

.

3

3

194

NEVEN GUY

JUN/3

.

.

1

2

.

.

.

.

.

.

3

3

180

DE CLEIR MARC

JUN/3

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

2

2

178

DAUVIN Michael

JUN/3

.

.

.

.

1

2

.

.

.

.

3

3

875

GODART PIERRE

JUN/3

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

1

1

875

GODART PIERRE

JUN/3

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

1

1

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


All Information is Unofficial
Source :Races Information Services